A A A

 

 

REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2021/2022

      Szanowni Państwo!

 

Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje i terminy dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego, klas I oraz oddziałów sportowych na poziomie klas I i IV na rok szkolny 2021/ 2022 w związku w wydanym Zarządzeniem Nr 3250/2021/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.01.2021r.

       

      Odział przedszkolny

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony Urzędu Miasta Gdyni, na której znajduje się wniosek do oddziału przedszkolnego wraz z oświadczeniami www.gdynia.pl/rekrutacja. Wygenerowany na stronie wniosek wraz z oświadczeniami należy złożyć w sekretariacie szkoły we wskazanym w poniższej tabeli terminie.

Terminy:

Udostępnienie w systemie rekrutacji rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkoła podstawowych

5 marca 2021 r.

godz. 10.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Od 8 marca od godz. 10.00

do 19 marca 2021 r. do godz. 16.00

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

7 kwietnia 2021 o godz. 12.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

do 12 kwietnia 2021 do godz. 16.00

Lista przyjętych i nieprzyjętych kandydatów

14 kwietnia 2021r. godz. 12.00

 zasady rekrutacji

 

        Klasy I

 W rekrutacji do klas I należy złożyć:

- zgłoszenie w sytuacji gdy dziecko zamieszkuje w rejonie szkoły

- w sytuacji gdy dziecko nie zamieszkuje w rejonie szkoły załącznik do wniosku o przyjecie dziecka spoza rejonu do szkoły (nie dotyczy  oddziałów sportowych)

+do wniosku należy dołączyć kopię odpisu aktu urodzenia

 

Zarówno zgłoszenie jak i wniosek są dostępne w sekretariacie szkoły.

 

 Terminy:

Złożenie zgłoszenia/wniosku do szkoły

Od  29 marca 2021

do 23 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00

Lista kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

26 maja 2021 r. godz. 12.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły

Od 26 maja

do  31 maja 2021 r.

Lista kandydatów przyjętych i kandydatów
i nieprzyjętych

2 czerwca 2021 r. godz. 12.00

 

      Oddziały sportowe

 Szkoła Podstawowa Nr 6 prowadzi rekrutację do oddziałów sportowych na poziomie klas pierwszych i czwartych o profilach:

piłka koszykowa - dziewczęta,

 piłka nożna - chłopcy.

Szczegółowe informacje dot. klas sportowych https://zawodysportowe.wordpress.com/

 

W rekrutacji należy złożyć:

 - zgłoszenie ogólne (zaznaczyć oddział sportowy)

- zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w testach sprawnościowych

 

Terminy:

Złożenie wniosku do oddziału sportowego

Od 29 marca do 23 kwietnia 2021 r.

do godz. 15.00

Test sprawności fizycznej

10 maja 2021 g. 16.00  test sprawności fizycznej dla kandydatów do klas o profilu piłka nożna na poziomie I i IV

11 maja 2020 g. 16.00 test sprawności fizycznej dla kandydatek do klas o profilu piłka koszykowa na poziomie I i IV

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki z testu sprawnościowego

19 maja 2021r. godz. 12.00

Lista kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

26 maja 2021r. godz. 12.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły

Od 26 maja 2021r.

do 31 maja 2021r.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

2 czerwca 2021r. godz. 12.00

 

 

puzleZGŁOSZENIE

 


 puzleRODO - Rekrutacja - klauzula informacyjna

 


  UCHWAŁA NR XXIX/716/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego ustala od września 2017 rejon dla Szkoły Podstawowej nr 6:

puzlerejon szkoły.pdf

 

MEN

  men logo

 

BIP

 bip logo

KO GDAŃSK

kog logo

UM GDYNIA

gdynia logo

eTwinning

etwinlogo

czarna 4

cc