A A A

 

 

icon3RELIGIA deklaracja

 

Etyka

Celem nauczania etyki jest zdobycie przez uczniów usystematyzowanej, przydatnej w życiu wiedzy i umiejętności rozpoznawania wartości moralnych, odróżniania dobra od zła moralnego w różnych ujęciach i aspektach. Lekcje etyki maja na celu rozbudzić i utrwalić wrażliwość moralną, społeczną i humanistyczną. Pomóc w procesie formowania człowieka świadomego, odważnego, tolerancyjnego, odpowiedzialnego i gotowego do zmierzenia się z wyzwaniami współczesnego świata. Ważną rolą nauczania etyki jest kształtowanie postawy refleksyjnej, a zarazem krytycznej wobec omawianych zagadnień, gdyż… etyka uczy myślenia!. Czyni umysł bardziej otwartym na podejmowanie nowych wyzwań, kreatywnych rozwiązań - co znacząco może się przyczynić do sukcesów w życiu.

Na jakie jeszcze przykładowe zagadnienia zwraca ta forma edukacji?

  • Otwartość i wrażliwość na potrzeby innych, budowanie właściwych relacji z innymi
  • Wrażliwość na problemy środowiska naturalnego
  • Budowanie poczucia własnej wartości, godności, niepowtarzalności
  • Budowanie postawy szacunku dla innych/odmiennych postaw
  • Rozumienie sensu obowiązków, nauki, osiągania celów
  • Umiejętność podejmowania decyzji i przewidywania konsekwencji
  • Przybliża postaci i dorobek wielkich myślicieli i nurtów filozoficznych
  • Dostrzega wartość kulturalnej dyskusji, krytycznej analizy
  • Poszukiwanie, odkrywanie, oraz pielęgnowanie i ochrona wartości w sobie i w świecie.

Lekcje etyki są zajęciami dodatkowymi.
Ocena z etyki liczy się do średniej ocen semestralnych.
Uczniowie mogą uczęszczać na lekcje etyki i religii jednocześnie.

 

icon3ETYKA zgłoszenie

 

icon3JĘZYK KASZUBSKI deklaracja

 

icon3JĘZYK KASZUBSKI rezygnacja

 

icon3WF zgłoszenie zwolnienia długoterminowego

 

icon3 WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE rezygnacja

 

MEN

  men logo

 

BIP

 bip logo

KO GDAŃSK

kog logo

UM GDYNIA

gdynia logo

eTwinning

etwinlogo

czarna 4

cc