A A A
 
 

 pinezka


 REKRUTACJA 2021/2022

(dotyczy naboru do SP 6)

Zarządzenie prezydenta        załącznik 1             załącznik 2pinezka

 
 
 

 pinezka

W dniach od 01 do 12 marca 2021 organizujemy konsultacje dla ósmoklasistów. Z uwagi na logistykę i reżim sanitarny, spotkania odbywają się w małych grupach w godzinach popołudniowych. Każdy uczeń ma możliwość uczestniczyć w dwóch godzinach zajęć konsultacyjnych w trybie stacjonarnym z każdego przedmiotu egzaminacyjnego. Szczegóły zostały przekazane uczniom przez Wychowawców lub nauczycieli przedmiotu. Prosimy, aby Rodzic usprawiedliwił nieobecność, w sytuacji kiedy dziecko nie może uczestniczyć w konsultacjach.
 

pinezka

W dniach 17 18 i 19 marca 2021 odbędą się próbne egzaminy dla uczniów klas VIII. Egzaminy zostaną zorganizowane w trybie stacjonarnym z zachowaniem zasad obowiązujących w sytuacji epidemiologicznej. Szczegóły dotyczące procedur obowiązujących na sprawdzianie próbnym zostaną przekazane w odpowiednim terminie uczniom i Rodzicom przez Wychowawców klas.
 

pinezka

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

informacja dla rodziców

CKE

 

 

 

pinezka

REKRUTACJA DO SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

 
 
 
 
 
 

 pinezka

PROCEDURY obowiązujące w związku z sytuacją zagrożenia    

   załącznik nr 1 do zarządzenia


PRACA ZDALNA 

pinezka

 
 

pinezka

MLEGITYMACJA

LEGITYMACJA SZKOLNA

w telefonie komórkowym ...

Przedłużenie legitymacji mobilnej na następny rok szkolny
 

pinezka

INFORMACJE nt OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szkoła prosi rodziców o pobranie z naszej strony internetowej dokumentu dotyczącego informacji na temat ochrony danych osobowych - strona pierwsza oraz zgód związanych z pobytem dziecka w szkole - strona druga. Po wydrukowaniu i zapoznaniu się z RODO prosimy o wybranie oraz zaznaczenie swoim podpisem w tabeli na jakie działania szkoły rodzic wyraża zgodę, a na które nie wyraża zgody. Brak podpisu w odpowiednim punkcie tabeli rozumie się jako niewyrażenie zgody.

Wydrukowane (najlepiej dwustronnie) i czytelnie podpisane zgody prosimy o dostarczenie wychowawcy klasy. Serdecznie dziękujemy.

 
 
 


 

KONTAKT

MAPA

MEN

  men logo

 

BIP

 bip logo

KO GDAŃSK

kog logo

UM GDYNIA

gdynia logo

eTwinning

etwinlogo

czarna 4

cc