DOKUMENTY SZKOLNE

STATUT - pobierz PDF


REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W PLACÓWCE

 • Regulamin pełnienia dyżurów nauczycielskich.
 • Regulamin bezpiecznego zachowania się uczniów w czasie przerw.
 • Regulamin imprez masowych.
 • Regulamin organizacji wycieczek i imprez Szkoły Podstawowej nr 6
 • Regulamin wypożyczalni biblioteki szkolnej.
 • Regulamin czytelni szkolnej.
 • Regulamin korzystania z internetowego centrum informacji multimedialnej.
 • Regulamin użytkowania sprzętu audiowizualnego w czytelni.
 • Regulamin oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6
 • Regulamin świetlicy szkolnej.
 • Regulamin stołówki szkolnej.
 • Regulamin sali gimnastycznej.
 • Regulamin obiektów sportowych.
 • Regulamin pływalni krytej Szkoły Podstawowej nr 39 w Gdyni.
 • Regulamin pracowni komputerowej.
 • Regulamin pracowni techniki i plastyki.
 • Regulamin pracowni przyrodniczej.
 • Regulamin pracowni kształcenia zintegrowanego.
 • Regulamin korzystania z pracowni muzycznej.
 • Regulamin szatni.


PROCEDURY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM FIZYCZNYM I PSYCHICZNYM UCZNIÓW

 • Postępowanie w przypadku wypadku na terenie szkoły.
 • Postępowanie w przypadku złego samopoczucia ucznia lub podejrzenia u niego choroby.
 • Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel musi opuścić salę lekcyjną w trakcie prowadzenia zajęć lekcyjnych.
 • Postępowanie w przypadku, gdy uczeń może opuścić salę lekcyjną.
 • Postępowanie w przypadku znacznego zakłócania przez ucznia toku lekcji.
 • Postępowanie przy prowadzeniu rozmowy z uczniem, który nie stosuje się do ustalonych zasad funkcjonowania grupy, często sprawia trudności wychowawcze.
 • Postępowanie w sytuacji wagarów ucznia.
 • Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania ucznia.
 • Postępowanie w sytuacji stwierdzenia dewastacji przez ucznia mienia szkolnego lub cudzej własności.
 • Postępowanie w przypadku kradzieży.
 • Postępowanie w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły (np.: noża, materiałów pirotechnicznych).
 • Postępowanie w przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego na terenie szkoły.
 • Postępowanie w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia.
 • Postępowanie w przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.
 • Postępowanie w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że w szkole jest uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 • Postępowanie w przypadku, gdy uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą wyglądem narkotyk.
 • Postępowanie w przypadku, gdy na terenie szkoły została znaleziona substancja przypominająca wyglądem narkotyk.
 • Postępowanie w sytuacji zagrożenia - w przypadku znalezienia lub uzyskania informacji, że na terenie szkoły znajdują się niebezpieczne substancje lub przedmioty (np.: materiały wybuchowe, broń).
 • Postępowanie w przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy do godz. 17.00.
 • Postępowanie w przypadku podejrzenia, że osoba zgłaszająca się po dziecko jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Postępowanie w sytuacjach zagrożenia ucznia próbą samobójczą.
 • Zasady wykorzystywania zapisów z monitoringu do realizacji zadań wychowawczych szkoły

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
im. Antoniego Abrahama
81 - 194 Gdynia ul. Cechowa 22
tel/fax 58 6254025 i 58 6654888
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP

 bip logo 2