ZAJĘCIA ADAPTACYJNE 2018              UWAGA!


niebawem rozpocznie się rekrutacja na rok szkolny 2018-2019 czytaj więcej


WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE DLA KLAS IV i VII

INFORMACJA DLA KLAS IV

INFORMACJA DLA KLAS VII

REZYGNACJA Z WDŻ


UWAGA! Nastąpiły drobne zmiany w PLANIE LEKCJI. Prosimy o uważne sprawdzenie planów klas.


W dniach 29.01 - 09.02.2018 w szkołach województwa pomorskiego następuje międzysemestralna przerwa tzw ferie zimowe.


Dnia 26 stycznia 2018 dla uczniów klas IV organizuje się wyjście na lodowisko, a dla uczniów klas V-VII wyjście na film, którego treść związana jest z realizowanym w szkole programem profilaktycznym.


W dniu 26 stycznia 2018 dla uczniów klas 0-III organizuje się bal karnawałowy. Bal karnawałowy opłacany jest ze składek na Radę Rodziców.


W dniach 24 i 25 stycznia 2018 odbędą się szkolne dyskoteki dla grup wiekowych odpowiednio - klasy IV i V oraz VI o VII. Współorganizatorem dyskotek jest Samorząd Uczniowski.


Do dnia 19 stycznia 2018 do g.10.00 do edziennika wprowadzane są oceny proponowane za I semestr z poszczególnych przedmiotów. Prosimy o zapoznanie się z projektami. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna odbędzie się 26 stycznia 2018. Zakończenie I semestru w dniu 31 stycznia 2018. 


W dniach 09 i 10 stycznia 2018 uczniowie uczestniczący w unijnym projekcie edukacyjnym Małe Skrzydła Wysokie Loty wezmą udział w warsztatach interaktywnych organizowanych na terenie Aquaparku w Redzie. Zajęcia organizowane są przez firmę zewnętrzną, dziećmi będą się opiekować nauczyciele placówki. W związku z tym plan zajęć w dniu 10 stycznia 2018 dla niektórych klas może ulec modyfikacji. Informacje na ten temat przekazują wychowawcy klas.


 

 12 - 13 grudnia 2017 zebrania z rodzicami uczniów klas 4 - 7

 

 Przyjdź i zobacz! – Niezwykły wtorek (28.11.2017) w SP nr 6  

MEN

  men logo

 

BIP

 bip logo

KO GDAŃSK

kog logo

UM GDYNIA

gdynia logo

eTwinning

etwinlogo